NOWE INFORMACJE

2008-06-12
KARTA MAXIMA

W związku z dużym zainteresowaniem klientów promocyjną KARTĄ MAXIMA - informujemy, że termin ważności karty w obecnym wzorze upływa 30.06.2009r
2007-11-13
W dniach 7-9 grudnia 2007
odbędzie się tradycyjny zjazd uczestników naszego programu. Miejsce tegorocznego spotkania wyznaczono w Ustroniu w hotelu Wilga.
2006-04-19
REGULAMIN PROMOCJI
„KARTA MAXIMA”


Sklepy ogrodnicze zrzeszone w sieci Maxima Polska wprowadzają karty dla stałych klientów.

Każda karta zawiera : własny numer oraz adres i numer sklepu w którym zostały wydane.

Karta jest proponowana klientowi przy dokonaniu zakupu za kwotę minimum 20,- zł.

Po każdej transakcji na min. 20 zł klient otrzymuje potwierdzenie zapłaconej kwoty poprzez naniesienie stempla na pole o określonej wartości według zasady:
Za każde przekroczone 20,- zł przyznany 1 punkt .

Promocji nie obejmuje zakup sprzętu zmechanizowanego.

Po przekroczeniu ustalonych progów punktowych klient otrzymuje upominek do wyboru.
Za zebrane 15 punktów – opryskiwacz Kwazar 1l lub sekator ogrodowy lub nawóz Florovit 3 kg.
Za zebrane 49 punktów – opryskiwacz kompresyjny Kwazar 1,5l lub szpadel hartowany Mercedes lub zestaw : nawóz Florovit 8kg + Florovit 0,5l
Za zebrane 99 punktów – opryskiwacz ogrodowy z lancą –Hermes lub drabinka aluminiowa 3 szczeblowa lub taczka ogrodnicza.

Upominek jest przekazywany przez sklep który wydał kartę i zaliczane są punkty uzyskane wyłącznie w danym sklepie. O doliczeniu punktów uzyskanych w innych sklepach sieci Maxima Polska decyduje sprzedawca.

Po odebraniu nagrody przez klienta wykorzystane punkty są unieważniane poprzez skreślenie.

W przypadku wykorzystania wszystkich pól punktowych na karcie sprzedawca wydaje nową Kartę Maxima , na którą przenosi zgromadzone niewykorzystane punkty .

Informacje o promocji i nagrodach umieszczone są w sposób ogólnodostępny dla wszystkich klientów na stronie www.maximapolska.pl oraz w sklepach ogrodniczych .Prowadzona jest także informacja medialna.

Karta ważna jest do 30.06.2008. Po tym terminie czas promocji może zostać przedłużony poprzez zmianę w regulaminie i informację na stronie www.maximapolska.pl .

Sprawy nieuregulowane regulaminem są wyjaśniane przez właścicieli sklepów oraz przez koordynatora promocji : „Agro-Hurt” Czeladź ul. Wojkowicka 11a tel. 032/2650022


    Adresy Sklep矯a>
   
Promocje
    Formularz